Home

In Smilde is een groep christenen actief die verschillende gesprekskringen en clubs organiseren. Maar wij zijn geen stichting of kerk of een christelijke gemeente. Eigenlijk is its Basic alleen de naam van de site waarop deze verschillende activiteiten vermeld staan. De mensen die erbij betrokken zijn zijn lid van de verschillende kerken in ons dorp en in de omgeving.

We willen een herkenbaar baken zijn voor christenen in Smilde en naaste omgeving die graag in contact willen komen met andere christenen. Ook willen we het geloof bekendmaken en delen met hen die er graag meer over willen weten.

Wij geloven dat de Bijbel Gods eeuwige Woord is waardoor Hij zich aan de wereld bekend heeft gemaakt. En dat Jezus Christus de Zoon van God is die van Zichzelf gezegd heeft:

Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Johannes 14:6